Experimenty se světlem jako umělecká podívaná

Přidal  |  0 Komentáře

Loskotovy hrátky se světlem

Divák spatří barevné spektrum, které je výsledkem působení  základní optické sestavy sestrojené autorem za pomoci „optického ramena“, světelných reflektorů, zrcadel a skleněného hranolu.
Žijeme v době a místě, kdy jsme 24 hodin denně obklopováni technikou, různými přístroji a zařízeními. Přitom málokdo z nás s jistotou  dovede vysvětlit běžné fyzikální principy elektřiny, motoru nebo radiového přenosu. Možná kvůli přesycenosti a samozřejmosti postrádáme často i samotnou potřebu znát a rozumět těmto jevům. Den si můžete zpestřit experimentální instalací Richarda Loskota.

Výstava Richarda Loskota, Jednoduchá věc, na kterou se můžete jít zadarmo podívat, běží od 29. března a potrvá do 29. dubna v Domě u Zlatého prstenu, v Týnské ulici 6 v Praze 1. Instalace byla vytvořena přímo pro prostor Start Up. Je otevřena od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 hodin.

Loskot nám představuje princip optiky názorným způsobem. Vidíme do přístroje zevnitř, můžeme zjistit, jak funguje odraz a rozklad bílého světla. Celou instalaci završuje sérií fotografií, s níž nepracuje jako s artefaktem, ale naopak ji využívá jako pomůcku pro svůj pokus. Experiment a objevování překvapivých momentů jsou základem Loskotovy práce – když už se divákovi zdá, že předkládané schéma rozkladu bílé pochopil, objevuje opačný směr odrazu k výchozímu bodu: umělec celý fyzikální proces obrací a naznačuje tak opět kosmologický princip věčného návratu.

Richard Loskot je umělec, jehož práce se v poslední době ubírá směrem ke vědním oborům jako je fyzika, optika nebo mechanika či akustika. Inklinace tímto směrem nezapře získané vzdělání na Technické univerzitě v Liberci, kde během studií v ateliéru Stanislava Zippeho našel porozumění pro své vidění světa. Na první pohled vypadá, že hlavním zdrojem inspirace Loskotových instalací je kinetismus šedesátých let, kdy umělci nacházeli smysl své tvorby v experimentu s novými médii, v hledání nových materiálových možností v umění a především v nemateriálové skladbě artefaktů jako je světlo, prostor, pohyb, film nebo zvuk. Takové projevy vedly k významné proměně vnímání uměleckého díla.


Richard Loskot přináší ještě jiné umělecké pozice. Vytváří prostorové obrazy pomocí různých přístrojů a sestav. Pohybuje se zejména v oblasti zvuku a světla a konstruuje jednoduchá zařízení připomínající pokusné sestavy fyzikálních laboratoří. Svými instalacemi artikuluje základní otázky – Jak vzniká světlo, Jak vidíme, Jak se přenáší vzduchem zvuk, Jak to, že se bilé světlo rozkládá na barevné spektrum? Může se zdát, že jde o banality, podstatné ale je, že nemusí být jednoduché nalézt na ně dostatečně vysvětlující odpověď. Stejně tak není jednoduché odpovědět na základní otázky vzniku světa a života na něm. V souvislosti s kosmologií je tu Loskotovo zaujetí teorií Velkého třesku, jehož zbytky chvění jsou naměřitelné ještě v současnosti, a které využil v jedné ze svých předešlých instalací.