Co je to erektilní dysfunkce?

Přidal  |  0 Komentáře

Erektilní dysfunkce představuje poměrně častý medicínský problém, který zcela zásadním způsobem negativně zasahuje nejenom do kvality života muže, a taky jeho partnerky, ale který může být i prvním signálem daleko závažnějších onemocnění, které se dostaví sice později, ale zanedlouho. Odtabuizování mnohých témat,  rozvoj společenských vztahů i možností medicíny posunul toto téma v posledních letech daleko více do centra pozornosti, ale ne vždy v adekvátních a odpovídajících souvislostech.
Je tedy dost důvodů proč toto téma posunout do roviny, která mu náleží a věnovat mu patřičnou pozornost.

Nejčastější sexuální dysfunkce. Podle Prof. MUDr. Dalibora Pacíka, CSc. je erektilní dysfunkce trvalá neschopnost, tedy nejméně 6 měsíců, dosáhnout nebo udržet dostatečnou erekci pro uspokojivý sexuální styk. S výskytem 10 % v dospělé mužské populaci představuje nejčastější sexuální dysfunkci, pouze každý desátý postižený však vyhledá pomoc lékaře.

Příčiny erektilní dysfunkce mohou být psychogenní, organické nebo smíšené. 10-15 % případů erektilní dysfunkce je způsobeno vedlejšími účinky farmakoterapie pro jiná onemocnění, nejčastěji hypertenzi. Klinickým projevem erektilní dysfunkce je chybějící, nedostatečná nebo nespolehlivá erekce, která znemožňuje nebo znesnadňuje uskutečnění uspokojivého sexuálního styku.

Základem diagnózy je anamnéza, fyzikální a psychosexuální vyšetření, v indikovaných případech laboratorní testy a funkční vyšetření. Je proto velice důležité zájst za lékařem, který udělá potřebné testy a vyšetření a diagnostikuje vaše potíže.