Z interview s presidentem T. G. Masarykem

Přidal  |  0 Komentáře

Předkládám úryvek z knihy Karla Čapka „Čtení o buy cialis 10mg T. G. Masarykovi“. Ukázka je z oddílu „Interviewy s presidentem T.

G. Masarykem zaznamenané Karlem Čapkem“, kapitola I. „Stát a občané“. Předkládám úryvek i s částmi psanými kurzívou tak, jak je zaznamenáno v prvním vydání knihy, jejíž obálku bohužel nemohu uveřejnit, protože je použita kresba Adolfa Hoffmeistera, od jehož smrti ještě neuplynulo 70 let. Další vydání je např. v této podobě http://www.databazeknih.cz/knihy/cteni-o-tgm-144811

 

„Nezdá se vám pane presidente, že náš občanský život je přepolitizován?

„Zčásti ano, zčásti ne. Vkládáme do svého denního života a styků poněkud mnoho politického stranictví a zanášíme stranické zájmy i do oblasti, kam se to nepatří: do věcí kulturních a hospodářských, do veřejných funkcí apod. Méně politického stranictví a víc věcnosti, víc respektu k osobním schopnostem, víc zájmu o své vlastní kopyto, to by našemu životu jenom prospělo. Stranickost není politika, jistě ne politika pravá a rozumná.
Na druhé straně však náš denní občanský život není dosti zpolitizován ve smyslu demokracie. Dosud jsme si plně neuvědomili, že naše obcování s lidmi, že vykonávání našeho povolání, vůbec způsob, jak jednáme a žijeme, to vše že je také politickou funkcí každého občana. Demokracie, tudíž demokratická politika se má v tom občanském životě jevit jako slušné obcování, jako snášenlivost, jako schopnost diskutovat a ne se hádat. Rádi naříkáme na poměry a na tu republiku; nezapomínejme, že republika bude prostě taková, jaká bude většina občanů. Politicky myslet znamená myslet rozumně, počítat se skutečnostmi neznamená pohodlně a ledabyle přijímat, co doba a okolí nám podávají, nýbrž skutečnosti rozumně a energicky pozměňovat, kde a kdy je toho potřeba.
Demokracie předpokládá obecný smysl pro pořádek.
Mluvíme-li o demokracii, nemohu nevzpomnět jednoho vážného faktu: máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: K…….. a H……..

A toto je otázka pro vás. Víte, jaké dvě obce zde má pan president Masaryk na mysli? Vaše odpovědi nám můžete zasílat i s komentářem na adresu sekretariat@dama-online.cz nebo poštou na adresu Magazín DÁMA, Biskupcova 30, 130 00 Praha 3. Zajímavé odpovědi uveřejníme.

Foto Karla Čapka: internet
Foto T. G. Masaryka: Karel Čapek z knihy Hovory s T. G. Masarykem, 1969