Tip na výlety

Přidal  |  0 Komentáře

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nabízí různé akce a výstavy, které můžete v srpnu navštívit.

VALAŠSKÝ ROK 2013 – PROGRAM SRPEN

  • 2. – 4. 8.  JÁNOŠÍKŮV DUKÁT Dřevěné městečko
  • 10. 8.  VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ Valašská dědina
  • 10. a 11. 8.  DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ Dřevěné městečko
  • 17. a 18. 8. STARODÁVNÝ JARMARK Dřevěné městečko
  • 24. 8. DOŽÍNKY Valašská dědina
  • 25. 8.  CIMBAL CLASSIC Dřevěné městečko – koncert brněnské folkové skupiny

Valašské divadelní léto


7. 8.  ČECHOVO PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO Dřevěné městečko
od 20.00 v čele s principálem F. R. Čechem!
– Nejlepší divadelní komedie všech dob.
Hrají: F.R.Čech, Jaroslav Sypal, Petr Martinák, Mojmír Maděrič, Pavel Novotný, Milan David, Uršula Kluková, Sandra Pogodová, Martha Olšrová a další.
Vystoupení se uskuteční v amfiteátru Dřevěné městečko.
V případě nepříznivého počasí se akce koná ve Společenském domě.

19. 8.  Nejlepší dětský umělec Dřevěné městečko
od 17.00 MICHAL NESVADBA
– Nejoblíbenější dětský umělec v ČR přiváží
svůj nejoblíbenější pořad „MICHALOVI MAZLÍČCI“
Vystoupení se uskuteční v amfiteátru Dřevěného městečka.
V případě nepříznivého počasí se akce koná ve Společenském domě.

Výstavy

V souladu s otevírací dobou muzea.

Velký výstavní sál Sušák – 1. patro
Tři století cyrilometodějské tradice na Moravském Valašsku
28. 3. – 3. 11. 2013
Dokumentuje vývoj cyrilometodějské tradice od počátku 18. století, od kdy jsou zachovány nejstarší zprávy v dobové literatuře a archivních pramenech. Přes vývoj v 19. století, kde ke slovu přichází i umělecké zpracování cyrilometodějského motivu, až po nedávnou minulost, plnou dramatických zvratů, které přineslo 20. století. Mezi nejvzácnějšími exponáty bude zastoupen oltářní obraz Cyrila a Metoděje z farního kostela v Zašové. Dále bronzový zvon Cyril a Metoděj ze Zvonařské dílny v Brodku u Přerova nebo dřevěný model radhošťské kaple, ze sbírek Valašského muzea v přírodě. K vidění bude spousta archiválií, literatury, několik obrazů a drobných exponátů s cyrilometodějskou tématikou.

Malý výstavní sál Sušák – 1. patro
Slovenské insitní umění ze Srbska
2. 8. – 31. 8. 2013

Konferenční sál Sušák – 2. Patro
Ohlédnutí za Rožnovskými slavnostmi 2011
4. 7. – 31. 8. 2013

Sušák, stálá expozice – přízemí
MĚSTEČKO POD RADHOŠTĚM
Stálá historicko-etnografická expozice přibližuje na modelových situacích z dějin Rožnova pod Radhoštěm historii i běžný život východomoravského městečka v průběhu více než sedmi staletí. Expozice je členěna do několika tematických celků, které postihují vybrané události a jevy ze života Rožnova pod Radhoštěm. Návštěvníkovi je nabídnuta procházka po různých tématech a zajímavostech z historie vybrané lokality i přilehlého mikroregionu, které na sebe navzájem časově navazují. Expozice využívá klasické výstavní prostředky i moderní muzeologické a výstavní postupy, které zatraktivní prezentované skutečnosti.
Otevírací doba muzea:
Dřevěné městečko: 1. 7. – 30. 8. 9.00 – 19.00
Valašská dědina: 1. 7. – 31. 8. 9.00 – 18.00
Mlýnská dolina: 1. 7. – 31. 8. 9.00 – 18.00

Podrobné informace a další zajímavosti o muzeu jsou k dispozici na www.vmp.cz

Foto: archív Valašského muzea