Profesor Raymond A. Moody, Život po životě

Přidal  |  0 Komentáře

Kniha pana profesora Raymonda A. Moodyho, lékaře a psychologa stojí jistě za přečtení.

Jedná se o dlouholetý výzkum prožitků v případě klinické smrti, které pan profesor shrnul v několika knihách. Jsou zde popisovány společné události, kterými lidé procházeli poté, co byli klinicky považováni za mrtvé. Tělo nejevilo známky života.

Zajímavostí byla například skutečnost, že tito lidé, ač byli z různých koutů světa, měli podobné prožitky. Necítili se vůbec mrtví, naopak žili dále a s daleko většími možnostmi. Například mohli vidět, co dělají jejich blízcí, kteří se v té době fyzicky nacházeli na opačné straně Zeměkoule, kam se přesunuli hned, jak na to pomysleli, či se shora mohli dívat na lékaře nad operačním stolem s jejich vlastním tělem a věděli, co si povídají, atd. A tyto skutečnosti byly ověřeny a bylo to opravdu tak, jak to „mrtví“ lidé viděli.

Co ovšem stojí za povšimnutí je setkání se zářícím Světlem, či Světelnou bytostí, které následuje po projití čímsi, co připomínalo tunel. Na konci tohoto „tunelu“ bylo Světlo nikoli však obdobné světlu lampy, ale Světlo zářící, laskavé, které neoslňuje, prý velmi milostivé. Člověk se ho nebál, pociťoval lásku a přátelství, ale zároveň určitý respekt. Poté byl člověk dotázán s čím přichází, co udělal za tohoto svého života, co se naučil. Některým byl pak retrospektivně promítán jejich život s pocitovým vjemem druhých, na které jeho jednání dopadalo a s upozorněním na chyby, nikoli ve smyslu kárání, ale milostivě, a to proto, aby lito lidé pochopili dopady svých činů.

Někteří se chtěli vrátit třeba kvůli nezaopatřené rodině, někteří chtěli zůstat se Světlem. Těm pak bylo řečeno, že ještě mají zde na zemi něco udělat, takže bude dobré, když se vrátí. Nicméně všichni byli touto zkušeností tak nějak změněni. Jejich vnímání života pak bylo mnohem laskavější a chápavější, než dříve.

Prožitků, kterými většina lidí procházela, bylo ještě více, ale to nechám na případném zájmu čtenářů a odkážu na zmíněnou knihu pana profesora.

Foto: zdroj internet

Doplněné vydání z roku 2005:

Starší vydání z roku 1991: