NG: tři nové výstavy

Přidal  |  0 Komentáře

pozvanka FranekNárodní galerie v Praze zahajuje 30. září hned tři výstavy najednou. V Malé dvoraně Veletržního paláce bude otevřena architektonická výstava Zdeňka Fránka Polštářový dům. Stejnojmenný projekt není architektonický objekt, ale skutečný dům, přesněji řečeno, jeho model v měřítku jedna ku jedné. Jeho vnější tvar i vnitřní prostor determinovala choreografická kreace, jejíž videozáznam posloužil k vygenerování virtuálního 3D modelu domu, na jehož základě byl roboticky vyroben. Tří etapová procesuální výstava vyvrcholí kolaudací hotového objektu představeného v první fázi a realizovaného v prostřední etapě výstavy.
Výstava Fluxus – Evropské festivaly 1962 – 1977 přiblíží dějiny mezinárodního uměleckého hnutí, které vzniklo v New Yorku kolem roku 1960. Hlavním organizátorem Fluxu byl George Maciunas, jenž kolem sebe shromáždil skupinu umělců experimentálního zaměření pod názvem „Fluxus“ (z latinského fluxus – proud, tok). Jeho umělecká představa se zakládala na znovuoživení fenoménu dada. Estetika nového hnutí preferovala minimalismus a gagovost před složitými uměleckými gesty a stavěla se proti komercializaci umění. Výstava je koncipována jako interaktivní prezentace, která diváka živě provede dějinami Fluxu, a to prostřednictvím dokumentace 32 významných Fluxových festivalů. pozvanka FluxusPředstavuje současně digitální archiv, přístupný návštěvníkům prostřednictvím iPadu. Projekt vznikl za mezinárodní spolupráce historiků umění z celé Evropy a je stále aktualizován a rozšiřován. Součástí výstavy jsou také akce „Do-it-yourself“, jež může návštěvník sám aktivně provést dle Fluxových návodů.
Výstava Lucie Svobodové Maxwellova rovnice nese podtitul „Jiné možnosti obrazu“. Sedm abstraktních obrazů a multimediální instalace je intervencí do stálé expozice Česká moderna II. Veletržní palác je i svou architekturou ideálním rámcem pro konfrontaci obrazů z 30. let 20. století, tvořených intuitivně nebo geometricky, se současnými, které vznikají pomocí dialogu autorky s počítačem. Teprve nejnovější technologie umožňují výpočet se zpětnou vazbou jako podklad pro tvorbu obrazu. Jak k tomu napsal český filosof prof. Miroslav Petříček: „Plátno je virtuální pole a virtuální pole je plátno.“
Výstavu doplní řada doprovodných programů, přednášek a projekcí, zabývajících se spojením techniky, matematiky a umění. Výstavu doprovází obrazová publikace, vydaná za podpory společnosti Visual Unity.

 

pozvanka Svobodova