Muzeum Kroměřížska představuje školákům starověký Egypt

Přidal  |  0 Komentáře

egypt-dar-nilu-sumperk-2Nový interaktivní program pro základní a střední školy i školky k výstavě Egypt dar Nilu připravilo Muzeum Kroměřížska.  Cílem programu je přiblížení života a historie této starověké civilizace. Výstava obsahuje velké množství zdařilých replik proslulých artefaktů, které byly nalezeny při archeologických průzkumech. Program je rozdělen do dvou částí. První část je koncipovaná jako hra na cestovatele a archeologa. Žáci budou plnit rozličné úkoly, díky kterým budou získávat nové znalosti týkající se této starověké kultury. Součásti budou i pracovní listy, které mohou sloužit jako doplňující učební pomůcka.
Druhou část programu tvoří herna. Každý si vylosuje svoji roli v starověké egyptské společnosti a zahrajeme si na jeden den v Egyptě. Děti i mládež si budou moci vyzkoušet role lékařů v Domě mrtvých, kde byli Egypťané připravováni k mumifikaci, vyzkouší si, v jakém přepychu si žila egyptská aristokracie v kontrastu s tvrdým a namáhavým životem chudých Egypťanů. V roli písaře se účastníci naučí napsat své jméno hieroglyfickým písmem. Na závěr si v dílničce vytvoříme malý egyptský amulet pro štěstí. Program je přizpůsoben jednotlivým věkovým kategoriím.

Výstava je určena pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ i SŠ

Délka programu 60 minut
Program poběží od 30. 10. 2014 do 16. 1. 2015
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět
Cena programu 30,- Kč
Objednávky na tel. čísle 573 338 388

 

foto: egyptan.sk