Newmamma.eu: informace pro ženy podstupující rekonstrukci prsu

Přidal  |  0 Komentáře

OM 053Každá osmá Češka bojuje s karcinomem prsu a počet pacientek bohužel každoročně stoupá.  Prognóza do roku 2015 hlásí téměř 10 000 nových případů. Dlouhodobě rostoucí trend je však patrný i v objemu preventivních vyšetření, které významně ovlivňují úspěšnost léčby. Informační podporu a odbornou pomoc stran rekonstrukcí prsu po operaci pro nádorové onemocnění nově nabízí iniciativa New Mamma renomovaného plastického chirurga MUDr. Ondřeje Měšťáka, Ph.D.
„Webovou platformu NewMamma jsme spustili společně s kolegy ze Slovenska, Maďarska a Polska. Je určena všem pacientkám podstupujícím anebo plánujícím operaci prsu pro nádorové onemocnění a zvažujícím rekonstrukci s cílem vytvořit opět souměrnost na hrudníku. Naším cílem je zvýšit povědomí o tomto tématu, ukázat ženám, co přináší rekonstrukce prsu, jaké potenciální emocionální a fyzické výhody či možné problémy jsou se zákrokem spojeny a v neposlední řadě jim poskytnout přístup k odborníkům,“ přibližuje záměr projektu MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. z pražské Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce.
Ročně se diagnostikuje rakovina prsu v České republice tisícům žen. Většina z nich však nemá dostatečné informace o dostupných možnostech rekonstrukce prsu, díky kterým se mohou po operaci cítit opět plnohodnotnými ženami a zcela samy sebou.

Nebojte se rekonstrukce prsu
„Projekt NewMamma pravdivě informuje a stává se podrobným průvodcem v poslední etapě léčby rakoviny prsu, tzn. jeho rekonstrukci. Provede ženu krok za krokem, srozumitelně vysvětlí celou proceduru od první vstupní konzultace až po rekonvalescenci a budoucí pooperační kontroly. Seznamuje s různými technikami výkonu, názorně uvádí přínosy a obecně prohlubuje znalosti o onemocnění karcinomu prsu,“ doplňuje doktor Měšťák.013305115
Rekonstrukce prsu je chirurgický výkon, který spadá do sféry plastické chirurgie. Provádí se za účelem obnovení tvaru a velikosti prsů po prodělané mastektomii. Rakovina prsu je v České republice u žen nejčastějším zhoubným onemocněním. Zhruba polovina pacientek musí jejím následkem podstoupit amputaci prsu, jež pro většinu žen znamená velkou psychickou a fyzickou zátěž. Pětina z nich posléze překoná strach a jiné obavy a rozhodne se pro rekonstrukci prsu.