Daně, a jak na ně

Přidal  |  0 Komentáře

Většina z nás má základní povědomí o ekonomice a jejím chodu, i když již dávno neoplatí legendární201701061419_0001 Leninův příměr, že má být natolik srozumitelná, aby ji rozuměla každá hospodyně. Její složitý matematický řád vyžaduje studium a hluboké znalosti, abychom nezabředli kupříkladu do marastu půjček, dluhů a platební neschopnosti, končící leckdy i obecními a v neposlední řadě firemními i osobními krachy a tragédiemi.

Cesta do otroctví?

Kapitolou samo o sobě jsou pak daně. Je nutné je platit, a proč? Známe dobře jejich funkce a daňové principy? Co vám říká kupříkladu „vliv daňové redistribuce na chování poplatníka“? A jaká je vlastně daňová soustava ČR a jsou možné směry reformy naší daňové soustavy?

Ladislav Šafránek

Ladislav Šafránek

Na tyto otázky (a ještě více), odpovídá ve své nové knize „Daně aneb cesta do otroctví?“ Mgr. Ing. Ladislav Šafránek, CSc., právní a ekonomický odborník, působící v podnikatelské oblasti. Jedná se o znalce na slovo vzatého, autora řady odborných studií a popularizačních článků v českém i zahraničním tisku. Na svém autorském kontě má rovněž několik publikací, dotýkajících se makroekonomicky a evropské integrace.

Vtipy Vladimíra Jiránka201701061420_0001

Knížka je psána svižným a především pochopitelným perem. Není zatížena suchopárnými teoriemi ani přemírou cizích slov či pojmů. Zcela jistě leckomu z nás otevře oči a bezesporu její obsah patří k základnímu vzdělání člověk jednadvacátého století. Na svých sto padesáti stránkách ji oživují kreslené Jiránkovy vtipy. Vydalo nakladatelství OREGO productions. Více na: www.orego.cz

-icer-
Foto archiv