Odpojený muž

Přidal  |  0 Komentáře
Technologie připravuje muže o mužství! Zdá se, že současní mladí muži jsou v ohrožení, selhávají jako nikdy dříve. Proč? A co se s tím dá Obálka Odpojený muž.indddělat? V alarmující knize, která vzbudila celosvětovou pozornost, mezinárodně uznávaný psycholog Philip Zimbardo ve spolupráci s Nikitou Coulombovou poukazují na krizi mužnosti.

Mezi příznaky autoři zahrnují nepřiměřené hraní počítačových her a sledování pornografie, pocit zklamání a s tím související útěk k drogám a pasivitě. Mladým mužům dnes máloco stojí za námahu. Samotu, do které jsou dospívající vehnáni v důsledku nefunkčních rodin, naplňují nepřiměřeným a osamoceným bavením se pomocí informačních technologií. Trpí tak jejich zdraví i schopnost najít zaměstnání a partnera. Obzvlášť zranitelní jsou dospívající chlapci, kteří se často izolují, vyhledávají fiktivní digitální světy a stávají se od raných let konzumenty pornografie.
Tyto aktivity jsou pro mladé muže atraktivnější než sport, sex a sociální interakce v reálném světě. Dochází tak u nich ke ztrátě sociálních kompetencí, což se odráží v jejich společenském chování, ve studiu i v komunikaci, a omezuje to jejich možnosti dosáhnout úspěchu. Pozoruhodný a navýsost aktuální text se opírá o řadu výzkumů, kromě detailní analýzy příznaků a příčin přináší také cenná doporučení pro vládní instituce, média, školy i rodiče.

Foto: GRADA Publishing