Květnová exkluzivní aukce

Přidal  |  0 Komentáře
Děvče, půlakt od Jana Baucha

Děvče, půlakt od Jana Baucha

Pro začátek aukčního roku 2019 připravila známá Galerie Art Praha skvělou nabídku téměř tří stovek položek českého, slovenského a evropského výtvarného umění. Jak se milovníci tohoto kumštu a jeho sběratelé mohli přesvědčit na předaukční výstavě v prostorách Galerie Art na Staroměstském náměstí 20, vybrat je skutečně z čeho, což při řadě jiných dražeb pláten,grafik i fotografií nebývá často.

Práce na papíře se prezentovaly ve třiapadesáti položkách, od děl Jiřího Anderle, Emila Filly, Josefa Istlera přes Jiřího Koláře. Josefa Lieslera až kupříkladu po Arnošta Paderlíka nebo v neposlední řadě Jana Saudka či Jana  Zrzavého. Bonbónkem na příslovečném dortu je velkoformátová kniha K.H .Mácha – Máj, s ilustracemi Karla Svolinského – vyvolávací cena 35.000 Kč.

Mimořádná nabídka – položka 54 – 264 nabízí řadu sběratelských lahůdek, za všechny

Stojící akt Miloslava Chlupáče

Stojící akt Miloslava Chlupáče

jmenujme kupříkladu Děvče, půlakt od Jana Baucha, vyvolávací cena 140.000 Kč. Matka s dítětem, olej od Andreje Bělocvětova bude vyvolán za 250.000 Kč, za stejnou vyvolávací cenu doslova září Stojící akt Miloslava Chlupáče, mimořádná je i kolekce akrylů na plátně Karla Chaby. Mistr aktů Oskar Brázda a jeho olej Na lovu má základní částku stanovenou na 40.000 Kč a kupříkladu po dvaceti tisících je nabízeno několik prací Jaroslava Gruse, kouzelných českých krajinek.

Za téměř dva miliony bude vyvoláno jedinečné plátno 232 x 330 cm, olej Dary země Karla Špinara (foto v záhlaví). Tento velkoformátový obraz vznikl v roce 1936, původně  pro účel výzdoby České pojišťovny v Praze. Ačkoliv se velkoformátové obrazy tohoto absolventa UMPRUM v ateliéru profesora Ženíška vyskytují výjimečně, jde o vyhledávaný kousek sběratelů umění, jehož konečná cena vždy dosahuje šestimístných částek.

Plátno Jaroslava Gruse

Plátno Jaroslava Gruse

 

Zbývá dodat, že se jarní exkluzivní aukce Galerie ART Praha koná 26.5.2019, od 16.00 v Galerii Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1 Praha 1. K aukci byl vydán skvělý katalog, který je nejenom sběratelskou záležitostí, ale i potřebným zdrojem informací, včetně pohybu cen nabízených děl.Více na: www.galerie-art-praha.cz

 

 

Oskar Brázda: Na lovu

Oskar Brázda: Na lovu

Ivan Černý
Foto galerijní archiv