Asociální chování CK Experitour

Přidal  |  0 Komentáře

Nezáleží na tom, kam jedeš, ale s kým jedeš! Tak zní motto Cestovní kanceláře Experitour, která ve své pražské a ostravské pobočce nabízí tři základní letoviska a až padesát možností ubytování, především v Bulharsku a Řecku. Letecky, ale hlavně autobusovou dopravou za tomu odpovídající ceny. Své služby především míří na seniory a sociálně slabší skupiny, které si vzhledem ke své finanční situaci nemohou dopřát ani jednou ročně dražší cestu za „hranice všedních dnů“. O to více své klienty CK překvapila svým asociálním chováním v době koronavirové epidemie. I přes skutečnost, že se plánované zájezdy zkraje turistické sezóny neuskuteční, CK Experitour tvrdě a nekompromisně vyžaduje doplatky za neuskutečněný zahraniční pobyt. Nestane-li se tak, své zákazníky, pod tvrzením z jejich viny odstoupením od smlouvy, penalizuje. Čímž se bezesporu na úkor bezbranných klientů bezpracně obohacuje.

Nekalé obchodní praktiky?

Problematiku ochrany klientů cestovních kanceláří jako první mediálně otevřel deník Právo v obsáhlém článku Tomáše Volfa. U jeho zrodu stál názor veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, který k ochraně klientů vyzval svým dopisem ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO).
Chalkidiki_Stavros _plaz_uvodniOmbudsmana k těmto aktivitám vedla skutečnost, že se na něho v poslední době čím dál více obrací lidé, kteří před letošním únorem uzavřeli s cestovními kancelářemi smlouvy na zájezd s odletem v jarních a letních měsících. Přitom jsou tyto zájezdy nejisté. A klienti se dostávají do určité pasti – mají uhradit zbytek ceny za zájezd, který se neuskuteční, a oni naprosto zbytečně lidově řečeno vyhodí peníze z kapsy, bez jistoty, že jim budou časem vráceny, anebo zaplatit cestovce nemalý stornopoplatek? Tak či onak, jsou v obou případech takříkajíc biti.

Mimořádná situace, mimořádná řešení

Většina cestovních kanceláří řeší tyto případy logicky a s porozuměním, nabízí svým zákazníkům tzv. voucher – tedy posunutí zájezdu na nejbližší možný termín, třeba ale až na další rok, až se situace uklidní. Nebo vrací zálohy bez stornopoplatku. Ne tak ale CK Experitour! Jak se na nás obrátila jedna z jejich zákaznic, která se chystala s manželem vycestovat letos již po třetí s touto cestovní kanceláří do Řecka. Seniorka řádně zaplatila zálohu, a když přišel čas doplatku v únoru a začala krize v souvislosti s pandemií, telefonovala do vinohradské pobočky CK, zda se pojede, či ne. Dokonce dvakrát! Pracovníci kanceláře ji rozpačitě sdělila, že neví a nic není jistého. Zákaznice tedy logicky nic nedoplatila s představou, že se tak učiní, až bude jisté, kdy se vlastně pojede a předpokládala, že bude včas pracovníci cestovní kanceláře k platbě vyzvána. Jaké však bylo její překvapení, když ji přišel e mail, že vzhledem k nedodržení smluvních podmínek s cestovní kanceláří (nedoplacení zájezdu), ji CK Experitour vrátí po stržení stornopoplatku zbytek zálohy (ze třech tisíc 150 Kč!).
Na e mailový dopis cestovní kanceláři, kdy zákaznice hledala oboustranně vhodné řešení a ptala se, proč jí není místo storna nabídnuto posunutí zájezdu, ji CK striktně odkázala na text původní smlouvy z konce loňského roku a na tomto názoru trvá dosud.
Pomineme-li podivný fakt, že jiné cestovní kanceláře mají na svých webových stránkách upozornění, které že a kolik zájezdů se vzhledem ke koronavirové situaci ruší, CK Experitour celou dobu známé krize pořád své zájezdy zákazníkům na webových stránkách nabízí! Mimoděk se vynořuje přirovnání k nekalým praktikám tzv. šmejdů, šidících své spoluobčany, seniory především, jako nejzranitelnější a nejbezbrannější část populace.

Je to hyenismus!Chalkidiki_Stavros_plaz2

Pro rozklíčování celého tohoto problému jsme se spojili s poradenskou linkou UAMK ČR a TV Prima. Jejich pracovník s odpovídajícím vzděláním nám sdělil, že v současné době prakticky všechny cestovní kanceláře pozastavují splatnosti tzv. druhých záloh a posouvají doplatky zájezdů. Současně zdarma nabízejí tzv. překnihování na jiný zájezd či pozdější termín. Pracovník linky nám dále vysvětlil, že je v platnosti zákon, který umožňuje cestovním kancelářím vystavit zákazníkům voucher na služby cestovního ruchu do 31.8. 2021. Nejenom to, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a publikovaném ve Sbírce zákonů, jsou též uvedeny výjimky, kdy zákazníci cestovních kanceláří mají možnost voucher odmítnout a požadovat zpět uhrazené finanční prostředky – senioři nad 65 let, rodiče-samoživitelé a nezaměstnaní.
CK Experitour se v rozporu s dobrými mravy ale chová, jako by se jí to netýkalo a trvá  na smlouvě, uzavřené a podepsané v době, kdy byla situace normální a stabilizovaná. Jak jsme si již ale řekli, mimořádná situace však vyžaduje mimořádná řešení.
Ministerstvo pro místní rozvoj před krátkým časem vydalo pro cestovky další metodický materiál. V tom se mj. říká:

Podle názoru MMR jsou cestovní kanceláře povinny s odbornou péčí sledovat vývoj toho, zda a jak jsou zaváděny a naopak uvolňovány restrikce pro cestování do jednotlivých nabízených destinací. Požadováním peněžního plnění při vědomí, že zájezd nebude možné uskutečnit, je nejen jednáním v rozporu s dobrými mravy, ale mohlo by být klasifikováno také jako nekalá obchodní praktika podle zákona o ochraně spotřebitele.

Jak dál?

Kdopak tedy ten gordický uzel rozetne? Je několik možností. V případě, že není klient spokojen s postupem CK, je možné se obrátit na správní orgán. V tomto případě na Ministerstvo pro místní rozvoj anebo na Českou obchodní inspekci. Zákazníci se mohou o radu také obrátit na Asociaci cestovních kanceláří, jejíž zástupci pravidelně vystupují v našich médiích. Bude ale Asociace skutečně objektivní, nebo bude hájit profesní zájmy svého člena? Tomu se příliš věřit nechce, neboť špatné světlo z chování CK Experitour pak padne i na ní. Další množnost je medializace celého případu, a nejzazší, co můžeme zklamané klientce poradit, je obrátit se na soud.

Ivan Černý
ilustrační foto archiv