Krása nestárnoucí INGRID

Přidal  |  0 Komentáře

Mnozí z nás asi přesně neví, co se skrývá za pojmem „umělecká krystalerie“. Není tedy na škodu rozšířit si laické znalosti.Novy_Ingrid 1 Jedná se o luxusní drobné a dekorativní užitkové skleněné předměty, zhotovované lisováním nebo foukáním. První ze slov odkazuje na výjimečnost vzorů, druhé ke slovu křišťál, jež na zákazníky ve spojení s českým sklem spolehlivě působí dodnes. Ve významné sklářské oblasti, v Jizerských horách, se umělecká krystalerie zrodila v polovině dvacátých let minulého století a to pod vlivem úspěšné produkce lisovaného skla Francouze René Laliguea. Díky zručnosti a nápaditosti českých mistrů křehkého uměleckého řemesla brzy získala svou osobitou tvář a dodnes patří k předním trumfům naší sklářské produkce.

Synonymem tohoto úspěchu je kolekce INGRID legendární jablonecké firmy Curt Schlevogt, jejíž součástí se v třicátých 20. století staly i některé výrobky Heinrich Hoffmann.
„Dokladem nadčasovosti vzorů je též nepřetržitá výroba řady z nich až do současnosti…“ konstatuje ve své jedinečné knize INGRID, víc než jen značka kunsthistorik, publicista a kurátor, specialista na sklo Petr Nový z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Jeho jmenovaná publikace vůbec poprvé představuje odborné i laické veřejnosti výběr z největší muzeální a soukromé sbírky umělecké krystalerie jabloneckých firem Hoffman a Schlevogt. Též přináší dosud neznámé skutečnosti a vyvrací řadu tradovaných omylů, což ocení především odborná scéna. Kniha se detailně věnuje i způsobu identifikace a určení doby vzniku jednotlivých předmětů.Novy_Ingrid Obalka
Fenomén světoznámé umělecké krystalerie ze severu Čech

Texty jedinečné publikace nám od prvních stránek představují život a dílo otců jablonecké umělecké krystalerie Heinrricha Hoffmanna a Henry G. Schlevogta , včetně zrodu kolekce, nazvané podle Schlevogtovy dcery INGRID (poprvé představena na jarním veletrhu v Lipsku roku 1934, a poté v rámci doplněné československé instalace na Světové výstavě v Chicagu). Historické a dějinné kotrmelce se samozřejměNovy_Ingrid 2 nevyhnuly ani umělecké krystalerii jmenovaných výrobců. Měnily se majitelé značky i výrobci. V průběhu padesátých let minulého století ještě předměty z kolekce INGID nabízel Skloexport, poté n.p Jablonecké sklárny v Desné, které se po roce 1989 v důsledku politických a společenských změn v Československu rozpadly. V současné době již nikdo obchodní značku INGRID nepoužívá, aby neuváděla v omyl sběratele a další milovníky umělecké krystalerie.

Identifikace a data

Profesně významnou kapitolou představované knihy Petra Nového je vstup Heinrich Hoffmann a Curt Schlevogt, včetně reprofoto nabídkových vzorníků a katalogů. Dále publikace pokračuje detailním přehledem návrhářů umělecké krystalerie, rovněž s bohatou fotodokumentací. Nechybí ani Výběr z pramenů a použité literatury – vše, ostatně jako celá publikace trojjazyčně – česky, anglicky a německy.
Zbývá dodat, že se Petr Nový, autor řady odborných publikací o skle a sklářství, opět blýskl jako vynikající znalec oboru a kunsthistorik. Jeho skvělá kniha INGRID, víc než jen značka zcela jistě nesmí chybět v žádné knihovničce nastupujících sklářských designérů a milovníků tohoto oboru.Novy_Ingrid 8

Curriculum vitae

Pracovní životopis tohoto činorodého hlavního kurátora jabloneckého muzea je natolik široký, že publikujeme pouze ta nejdůležitější fakta. Petr Nový (nar. roku 1973 v Jablonci n./N), absolvoval vysokoškolská studia na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, obor Kulturní historie. Následně složil rigorózní zkoušku z oboru České dějiny (2003, titul PhDr.).

PhDr. Petr Nový

PhDr. Petr Nový

V roce 1997 nastoupil jako kurátor skla do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde od roku 2004 pracuje na pozici hlavního kurátora, od roku 2012 ve funkci statutární zástupce ředitele. Mj. externě přednášel Dějiny skla a bižuterie na liberecké univerzitě a o českém skle a bižuterii přednáší nejen doma, ale i v zahraničí, kupř. Japonsku, Korejské republice, USA či v Ruské federaci.

Mezi lety 2009 – 2011 byl místopředsedou České sklářské společnosti, od roku 2001 zastává pozici vedoucího vydavatelství a šéfredaktora odborného časopisu Sklář a keramik. Od roku 1997 jako kurátor připravil doktor Nový více než 50 výstav k tématu historického a současného skla či bižuterie v ČR i v zahraničí. Mj. je autorem koncepce, koordinátorem a hlavním řešitelem současné podoby projektu Mezinárodní trienále skla a bižuterie, které patří mezi největší prezentační projekty tohoto typu v Evropě.
Vydal, či se autorsky podílel na vydání sedmi desítek (!) knižních publikací a katalogů. Aktivně ovládá anglický a německý jazyk, domluví se rusky. Je laureátem Ceny České sklářské společnosti za rok 2015.

Ivan Černý
Foto archiv, portrét PhDr. Petra Nového Tomáš Rubín