Právě vyšla mimořádná publikace o Učiteli národů

Přidal  |  0 Komentáře

Před nedávným časem uplynulo 370 let od smrti Jana Amose Komenského, ve kterém náš národ vidí především učitele národů. Již méně vnímá jeho další zásluhy, i to, že byl posledním biskupem Jednoty bratrské a našim nejslavnějším exulantem, který musel coby pronásledovaný kvůli víře doslova prchat přes hranice.

Svá světová pedagogická díla psal v zahraničí často na zakázku šlechtických dvorů, ale s pocitem, že je věnuje svému utlačovanému národu, ke kterému se tak často obrací. Bohatou formou zastupuje Komenského tradici především Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou, kde často probíhají výstavy, přednášky a besedy. Muzeum má i vlastní vydavatelskou činnost a organizuje nejrůznější konference s mezinárodní účastí, jako kupříkladu při zmíněném výročí Komenského úmrtí. V podobné činnosti jde vzorem Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, které v těchto dnech vydalo objemný svazek Jan Amos Komenský a jeho odkaz v Církvi československé husitské, která je spoluvydavatelem.

Jedinečný příspěvek k 430. výročí narození Komenského

Objemný svazek o téměř třech stovkách stran, doplněný řadou dokumentů, ilustrací, fotografií i starých tisků a obrazů z fondů muzea připravil kolektiv editorů, znalců života a díla Komenského: Tomáš Butta, Markéta Pánková a Martin Jindra. Autorský tým spolutvořili pracovníci z řad archivářů, historiků i pedagogů – Jaroslav Hrdlička, Bohdan Kaňák, Pavel Kolář, Pavel Kolář, Zdeněk Kovalčík, Tomáš Novák a Marcel Sladkowski.

Zkraje své předmluvy Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, poznamenává:

„Publikace věnovaná teologovi, filosofovi a učiteli Janu Amosu Komenskému se zaměřuje na jeho odkaz v Církvi československé husitské. Chce představit vlastním členům i širší veřejnosti, jak je odkaz především se zřetelem k náboženské a křesťanské povaze Komenského díla v Církvi československé husitské od jejího počátku bezprostředně žitý a předávaný slovem i obrazem.“

Jeden z editorů publikace, Tomáš Butta, je patriarchou Církve československé husitské.

Církev československá husitská se přihlásila hned při svém vzniku jak k Janu Husovi, tak také k odkazu Českých bratří a k Janu Amosu Komenskému, jak to bylo vyjádřeno v provolání z 20. ledna 1920 při jejím vyhlášení. Jmenovaná církev těží a tvořivě přijímá nejenom duchovní a myšlenkové dědictví Mistra Jana Husa a husitství, ale z celé české reformace. Tedy i z odkazu J. A. Komenského (nar. 1592 na Moravě, zem. v Amsterdodamu 1670), který je podle T. G. Masaryka považován za jejího dovršitele. Právě v díle a úsilí Komenského se reformace, místně vymezená, národnostně a konfesně pojímaná, přeměňuje v univerzálně pochopenou všenápravu lidstva jako celku.

Jedním z inspiračních podnětů pro představovanou publikaci je kniha historičky a komenioložky Markéty Pánkové Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016), kterou vydalo pražské nakladatelství Academia v roce 2017.

Devět kapitol, řada příloh

Pár názvů za všechny: Znovuobjevení duchovní dimenze díla J. A. Komenského pro 21. století, Osobnost Jana Amose Komenského v díle Miloslava Kaňáka, Ohlasy Komenského v náboženské výchově a výuce Církve československé husitské či Bohoslužebná památka Jana Amose Komenského v Českém misále a Bohoslužebné knize Církve československé. Publikaci uzavírá kapitola Irénické myšlení J. A. Komenského, poté následuje bibliografie, obrazová příloha, rejstříky a seznam použitých zkratek.

Je třeba dodat, že kniha byla lektorována profesory Tomášem Kasperem a Janem Roytem. Badatelský projekt a tato z něho vycházející kolektivní monografie chce přispět k hlubšímu pochopení významu J. A. Komenského v Církvi československé husitské, jak z hlediska dobově-historického a kulturního, tak i z hlediska jeho spirituální a myšlenkové aktuálnosti. Více na: www.npmk.cz

Víte, že:

Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského najdete v ulici Valdštejnská 20, Praha 1? Pro děti i dospělé jsou zde ke zhlédnutí stálé expozice, i výměnné výstavy. Kupříkladu od 7.10 tohoto roku až do 3.9 2023 si můžeme prohlédnout Pravěk k tabuli! aneb jak si pračlověk cestu do škol našel. A to od úterý do neděle v čase 10 – 17 hod.

Markéta Pánková

Mimo jiné Národní pedagogické muzeum opatruje sbírku více než 3000 kusů školních vysvědčení. Velká část z tohoto množství pochází z darů veřejnosti, která vyslyšela první výzvu, uspořádanou roku 2012. Po deseti letech muzeum na tuto úspěšnou akci navazuje a bude rádo, když mu věnujeme jakékoliv nepotřebné vysvědčení. Ve své sbírce jich má kupodivu nejméně ze 70. – 80. let 20. století  – každý kousek je vítán! Místo pro odevzdání vysvědčení: Muzeum – pokladna, Valdštejnská 20, Praha 1. Možno zaslat i poštou či elektronicky na bartosova@npmk.cz.

Závěrem – v muzeu si je též možné zakoupit publikace jako třeba Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Sto let Pedagogické knihovny, Škola a válka – branná výchova v české škole, nebo ještě tiskařskou černí vonící svazek Komenského odkazu v Církvi československé husitské.

Ivan Černý   
Foto archiv muzea

Foto v záhlaví: Historička a komenioložka Markéta Pánková při křtu knihy, zleva proslulý hudebník, kytarista Štěpán Rak, který při této příležitosti zakoncertoval.