Více než báje a pověsti

Přidal  |  0 Komentáře

Ve skromném maloformátovém kabátku s měkkými deskami, leč přitažlivou obálkou, vyšla před časem jedinečná kniha pro děti a mládeže Zdeňka Fišera v Nakladatelství Olympia. Po představované publikaci ale jistě sáhnou i dospělí čtenáři. Tři desítky dávných příběhů, odehrávajících se v krajině severních Čech, totiž může sloužit i jako netradiční průvodce při výletech po hradech, zámcích i zříceninách, kde se vše popisované odehrávalo.

Mordy a lumpárny všelijaké, jakož láska smutná i šťastná, skřítci, vodníci i čarodějnice a poučení lecjaká – to je to, oč tu běží. Pětatřicet příběhů, dochované nám z šerosvitu dávných věku, zprvu ústním podáním a pak písmáky rozličnými, zpracoval svižným perem a bohatou fantazií do napínavé podoby zkušený autor encyklopedií a turistické literatury Fišera.

O polském vpádu, Rytířský skok, Tajemné světlo na hradě Skály a další historky…

Jak jsme již naznačili, představovaná publikace je více jen než sbírkou pověsti, neboť poutavým způsobem čtenáři připomíná naší historii. Plasticky nám přibližuje život našich předků, jejich chování, zvyky, zásluhy i skutky ohavné , které je nikterak nešlechtí.
To, co si, někdo více, jiný méně, pamatujeme z hodin dějepisu, nám při četbě výborné Fišerovy knihy v hlavě rozkvete v plastický obraz. A pro děti a mládež je text nenahraditelným zdrojem znalostí o tom, čím jsme byli a jak jsme se chovali v dávných časech.  Lapkové, knížata, rytíři i králové, zakladatelé hradů i jejich bořitelé – některé příběhy knihy se odehrávají za vlády Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, jehož jasná hvězda pohasla na Moravském poli, jiné pak na sklonku časů Přemyslovských či za panování podivínského císaře Rudolfa II.  Svou roli hrají mimo jiné kupříkladu templáři v Krkonoších i černá magie. To vše na více jak 250 stranách ilustrovaných kresbami Zdeňka Fišera, zdařile korespondujících s textem.

Pár řádků závěrem

Jak na konci publikace dodává sám autor, jeho Staré pověsti od Broumova k Mělníku je výsledek mnohaleté práce, zpracovávání dostupného materiálu a badatelském činnosti od konce 70. let 20. století až do nedávné doby. Zahrnuje známé i méně známé lidové pověsti, v nichž vystupují smyšlené postavy, ale i historické osobnosti. Vypráví příběhy, které se odehrály na území severovýchodních Čech, zejména v Máchově kraji. Zastoupeno je též Liberecko, Český ráj a část Podkrkonoší.
No, řekněte, není to dobrý nápad, vzít si Fišerovu knížku do batohu a vydat se s dalšími výletníky popsanými místy?

Ivan Černý 
Foto archiv